Zarząd Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, iż Walne Zgromadzenie odbędzie się w okresie od 20 maja do 24 maja 2024 roku w siedzibie MSM, ul. Gierzyńskiego 17