Historia

Fakty historyczne dotyczące spółdzielni.

 

Był sylwester 1979 roku, kiedy to do rejestru Sądu Rejonowego w Płocku wpisano nową (drugą w naszym mieście) spółdzielnię mieszkaniową, pod nazwą „Mazowiecka”.

Na początek przejęła ona od Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej 3636 członków, oczekujących na M-2, M-3 i M-4, jak wówczas klasyfikowano spółdzielcze lokale.
Dla nich zaczęto budować pierwsze bloki na osiedlu Międzytorze, będącym nowym – jak się wówczas wydawało, jakże odległym od centrum – terenem pod budownictwo mieszkaniowe Płocka.
„Fabryka domów” Płockiego Kombinatu Budowlanego przy ulicy Tysiąclecia pracowała wtedy „pełną parą” i przez kilka pierwszych lat istenienia nowej spółdzielni teren między torami wiodącymi do Kutna, a bocznicą kolejową prowadzącą do jednostki wojskowej (stąd nazwa Międzytorze) był wielkim placem budowy. Lata osiemdziesiąte były mieszkaniowym żniwem – prawie co miesiąc oddawano do użytku blok, do którego pośpiesznie, brnąc przez błoto, wprowadzali się lokatorzy, nie bacząc na to, że nie ma jeszcze chodników, sklepów i do miasta daleko. Co roku w zasobach Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymywało mieszkania około 300 rodzin. W rekordowym roku 1984 zakończono budowę 13 budynków z 720 lokalami.
Po Międzytorzu wyrosły budynki przy ulicy Gierzyńskiego, a potem już działalność spółdzielni skoncentrowała się na nowym, wielkim placu budowy, jakim stały się Podolszyce Północ. O miejsce do budowania zadbano wcześniej, wykupując prawo wieczystego użytkowania terenów pod wznoszonymi osiedlami. Obecnie w posiadaniu spółdzielni znajduje się ponad 71,5 ha gruntów, co zapewnia jej realizację kolejnych inwestycji.
Przez okres istnienia spółdzielni, dorobiła się ona 124 budynków mieszkalnych z ponad dwidziestoma jednoma tysiącami mieszkańców. W jej zasobach są też 2 żłobki, 3 przedszkola, 2 szkoły, Społeczne Liceum Zawodowe, 5 aptek, przeszło 230 lokali handlowych. W latach 90-tych spółdzielnia przejęła jeszcze kilka tzw. bloków zakładowych po likwidowanych firmach jak FMŻ, Płocka Stocznia Rzeczna, Petrobudowa. Na osiedlu Skarpa takich budynków jest 20, w których mieszka ponad 2 tys. osób.

Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest drugim co do wielkości zarządcą nieruchomości w Płocku. Głównym terenem działania spółdzielni są osiedla Międzytorze, Podolszyce i część osiedlaSkarpa. Powierzchnia gruntów, do których spółdzielnia ma ustanowiony tytuł prawny wynosi 708 514 tys. m. kw. Zasoby spółdzielni obejmują 124 budynki o łącznej powierzchni 350.9 tys. m. kw. W naszych zasobach mieszka ok. 20 tys. osób. W administrowanych przez spółdzielnię budynkach znajduje się prawie 7 tys. lokali o łącznej powierzchni użytkowej 325.4 tys. m. kw. Powierzchnia lokali użytkowych to przeszło 25.5 tys. m. kw. Spółdzielnia posiada w swoich zasobach 75 dźwigów (osobowych, towarowych oraz dla osób niepełnosprawnych).  Administracja spółdzielni zatrudnia 65 wykwalifikowanych pracowników, z czego 10 osób posiada licencję zarządcy nieruchomości.

 

1979 – rozpoczęcie działalności pod nazwą „Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa”;

1980 – rozpoczęcie pierwszych inwestycji na osiedlu Międzytorze dla 3636 członków oczekujących przejętych od Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej;

1983 – nowe inwestycje na osiedlu Podolszyce Północ;

1984 – rekordowy rok pod względem oddanych do użytku lokali mieszkalnych (720 lokali w 13-stu budynkach);

1993 – przejęcie pierwszych budynków na osiedlu Skarpa;

1997 – powołanie do życia spółki EKO-MAZ, zajmującej się wywozem nieczystości;

2000 – uhonorowanie przez Radę Miasta Płocka medalem „Zasłużony dla Płocka”;

2004 – wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000, który gwarantuje ciągłe podwyższanie jakości i efektywności działań zmierzających do spełnienia określonych wymagań naszych członków;

2005 – uhonorowanie złotą odznaką „Zasłużony dla budownictwa”;

2005 – I miejsce w konkursie „Mazowiecka Firma Roku” zorganizowanym przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza pod patronatem Wojewody Mazowieckiego. Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała tytuł Mazowieckiej Firmy Roku w kategorii zarządzania nieruchomościami oraz statuetkę Złotego Orła Mazowieckiego Biznesu;

2005 – Odznaczenie za zasługi dla gospodarki nieruchomościami przyznane przez Ogólnopolską Izbę Zarządzania Nieruchomościami;

2007 – uhonorowanie odznaką Orła Polskiego Budownictwa za zajęcie I miejsca w kategorii zarządzania nieruchomościami;

2009 – Dyplom uznania za dotychczasową działalność w zakresie podnoszenia jakości zarządzania nieruchomościami.