W związku ze znacznym wzrostem zachorowań spowodowanym przez wirusa SARS COV-2 Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wstrzymuje bezpośredni odczyt wodomierzy w Państwa lokalach.
Zachęcamy Państwa do przekazywania stanów wodomierzy poprzez pocztę elektroniczną na adres bom@msmplock.pl lub pocztą tradycyjną.

Wiadomość winna zawierać:
1.  Czytelne zdjęcia wodomierzy – z widocznym numerem seryjnym oraz stanem wodomierza
2.  Adres lokalu
3.  Datę oraz ewentualnie numer kontaktowy.

Informujemy, że kasa MSM od dnia 16 marca 2020 roku będzie nieczynna do odwołania.

Wszelkie należności wobec MSM prosimy regulować poprzez placówki pocztowe, systemy bankowości elektronicznej lub przelewy z banków stacjonarnych.

W przypadku braku takiej możliwości można dokonywać wpłat na konto MSM w dwóch punktach kasowych:
w punkcie kasowym przy ulicy Gierzyńskiego 17
/obok Biedronki/
w punkcie kasowym przy ulicy Gierzyńskiego 17
     
/naprzeciwko wejścia do Biedronki/.

Z powodu epidemii koronawirusa i w trosce o Państwa zdrowie Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca się z APELEM do mieszkańców o niekorzystanie z placów zabaw, siłowni plenerowych i innych obiektów rekreacyjno-sportowych do odwołania.

Chcesz czuć się bezpiecznie we własnym domu?

Ubezpiecz mieszkanie z niską miesięczną składką płatną wraz z opłatami eksploatacyjnymi!

Profesjonalne zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Wpieranie i działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego

Planowanie i inwestycje

Dbanie o wspólny majątek

Władze spółdzielni

Lech Chodkowski

Prezes Zarządu

Janusz Pawłowski

Z-ca Prezesa Zarządu

Jolanta Bielińska

Z-ca Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza

Polańczyk Kazimierz – Przewodniczący
Strzeszewski Adam – Sekretarz

Komisja Rewizyjna
Sadowski Henryk – Przewodniczący
Pesta Jan
Zabielska Agnieszka

Komisja Społeczno – Samorządowa
Dębski Dariusz – Przewodniczący
Dylewska Mieczysława
Łakomska Elżbieta

Komisja GZM
Peas Jacek – Przewodniczący
Lewandowski Bohdan
Nadrowski Andrzej
Żeberkiewicz Mirosława

Kontakt

Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

09-407 Płock ul. Gierzyńskiego 17

https://www.facebook.com/plockmsm/

Telefon

24 263 60 70 – centrala
24 263 68 74 – sekretariat
24 266 88 42 lub 24 266 88 43 – administracja osiedla Podolszyce

Telefon alarmowy (po godzinie 15.00, dni wolne i święta)

24 263 67 78

Fax

24  263 66 92

Biuro Obsługi Mieszkańców

09-407 Płock, ul. Gierzyńskiego 17
tel. 24 263 60 70 wew. 77
e-mail:bom@msmplock.pl

Godziny pracy biura obsługi:
poniedziałek 7:00 – 15:30
wtorek 7:00 – 15:30
środa 7:00 – 17:00
czwartek 7:00 – 15:30
piątek 7:00 – 15:00

Inspektor Ochrony Danych

tel. 24 263 60 70
email: iod@msmplock.pl

Nr rachunków bankowych

PeKaO S.A. – 96 1240 1721 1111 0000 0725 8222 (kod SWIFT: PKOPPLPW)
PKO Bank Polski S.A. – 43 1020 3974 0000 5702 0080 7776 (kod SWIFT: BPKOPLPW)
SGB Bank Spółdzielczy w Gąbinie Filia w Płock – 57 9013 0003 0390 0912 2000 0010
Vistula Bank Spółdzielczy – 05 9011 0005 0970 1052 2000 0010

Siedziba

Administracja os. Podolszyce