Remont dachu – ul. Piaska 6

  Administracja osiedli Międzytorze i Skarpa informuje, że od dnia 17 lutego 2016 roku rozpoczną się roboty związane z remontem połaci dachu budynku przy ulicy Piaska 6. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i współpracę z Wykonawcą....

Przetarg – Gierzyńskiego 15/46

Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku, ul. Gierzyńskiego 17 ogłasza przetarg licytowany na nabywcę odrębnej własności lokalu mieszkalnego (z odzysku), położonego w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 15/46. Lokal położony jest na XI piętrze, posiada powierzchnię...

Wymiana pionów instalacji wodociągowej – ul. Gierzyńskiego 25

Administracja osiedli Międzytorze i Skarpa informuje, że od dnia 17 lutego 2016 roku rozpoczęte zostaną prace związane z wymianą pionów instalacji wodociągowej ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji w budynku przy ulicy Gierzyńskiego 25. Szczegółowy harmonogram prac...