Załączniki: specyfikacja SWZ załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1 załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2 załącznik nr 3 - OFERTA - wiata 2022 załącznik nr 4 - Umowa załącznik nr 5 - Oświadczenie potwierdzające zdolność do...

czytaj dalej