Przetarg Sucharskiego 3 m 8

Zarząd Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku działając na podstawie    art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz regulaminu przetargu MSM, ogłasza przetarg licytowany na nabywcę odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 8 (z odzysku),...