Przetarg – Projektowanie i budowa wiaty – rozstrzygnięcie

Załączniki: specyfikacja SWZ załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1 załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2 załącznik nr 3 – OFERTA – wiata 2022 załącznik nr 4 – Umowa załącznik nr 5 –...

Przetarg – Piaska 2 m 9

Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z/s w Płocku, ul. Gierzyńskiego 17 ogłasza przetarg licytowany na nabywcę odrębnej własności lokalu mieszkalnego (z odzysku), położonego: Płock, ul. Piaska 2 m 9. Lokal położony jest na IV piętrze w budynku 5-cio kondygnacyjnym....

Ogłoszenie

Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z/s w Płocku, ul. Gierzyńskiego 17 ogłasza przetarg licytowany na nabywcę odrębnej własności lokalu mieszkalnego (z odzysku), położonego: Płock, ul. Słowackiego 12 m. 14. Lokal położony jest na parterze w budynku 5-cio...