Harmonogram odczytów podzielników CO (sezon 2014/2015)

Informujemy, że od maja 2015 roku rozpoczynamy odczyt podzielników kosztów centralnego ogrzewania za sezon 2014/2015. Szczegółowy harmonogram odczytu podzielników przedstawia się następująco: 05.05.2015 Wyszogrodzka 161 Szar. Szer. 1 , 3 , 5 , 7 , 8 Powst. Stycz . 15...

Wymiana pionów instalacji wodociągowej – Lachmana 18

Administracja osiedli Międzytorze i Skarpa informuje, że od dnia 05 maja 2015 roku w budynku przy ulicy Lachmana 18 rozpoczęte zostaną prace związane z wymianą pionów instalacji wodociągowej w mieszkaniach. • 05 maja 2015 roku w mieszkaniach nr 1, 3, 5, • 06 maja 2015...

Wymiana zaworów podpionowych – Gintera 2, 3

Administracja osiedli Międzytorze i Skarpa informuje, że od dnia 4 maja 2015 roku rozpoczną się prace związane z wymianą zaworów podpionowych w piwnicach na instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z likwidacją (wycięciem) instalacji odpowietrzającej c.o....

Ogłoszenie

Administracja osiedli Międzytorze i Skarpa informuje, że od dnia 13 kwietnia 2015 roku rozpoczną się roboty związane z remontem parkingu przed budynkiem Otolińska 25 (od strony Budmatu). W związku z powyższym na czas wykonywania w/w robót prosimy o nie parkowanie...

Przetarg na nabywcę lokalu przy ul. Gierzyńskiego 15 m 46

OGŁOSZENIE – PRZETARG Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku, ul. Gierzyńskiego 17 ogłasza przetarg licytowany na nabywcę odrębnej własności lokalu mieszkalnego (z odzysku), zlokalizowanego w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 15 m. 46. Lokal położony jest na...