Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na „Utwardzenie terenu wraz z budową trzech zjazdów z ul. Gen. Wł. Sikorskiego na działce 2901/40 na os. Podolszyce Płn w Płocku.