Zarząd Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, iż Walne Zgromadzenie odbędzie się w częściach w okresie od 22 maja do 26 maja 2023 roku w siedzibie MSM, ul. Gierzyńskiego 17

%d bloggers like this: