Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z/s w Płocku, ul. Gierzyńskiego 17 ogłasza przetarg licytowany na nabywcę odrębnej własności lokalu mieszkalnego (z odzysku), położonego: Płock, ul. Piaska 2 m 9. Lokal położony jest na IV piętrze w budynku 5-cio kondygnacyjnym. Posiada pow. użytkową 48,71 m2. Składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,70 m2, kwalifikuje się do kapitalnego remontu. Budynek usytuowany jest na działce nr 261/11 i 261/12. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00101810/4.
Cena wywoławcza m2 pow. użyt. wynosi: 2.576,00 zł (wartość mieszkania została oszacowana na 125.500,00 zł).
Wadium wynosi 10 % wartości mieszkania, tj. 12.550,00 zł
Pierwsze i następne postąpienie ceny wynosi 50 zł/m2 p. u.

Przetarg ustny odbędzie się 12 września 2019 r. (czwartek), o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni, ul. Gierzyńskiego 17, piętro I, pokój nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 12.550,00 zł w kasie spółdzielni lub na konto: PKO BP 43 1020 3974 0000 5702 0080 7776. Przelew musi być uznany na rachunku spółdzielni dzień przed rozpoczęciem przetargu. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej w dniu przetargu. Wygrywający przetarg obowiązany jest w ciągu 7 dni wpłacić wylicytowaną kwotę. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Nie dokonanie wpłaty skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz MSM. Przegrywający przetarg otrzyma zwrot wpłaconego wadium.
Ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia prawa własności przedmiotowego lokalu na rzecz nabywcy nastąpi w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty postępowania wieczysto księgowego obciążają nabywcę, na rzecz którego Spółdzielnia dokona przeniesienia własności lokalu.

W celu obejrzenia mieszkania prosimy kontaktować się z Administracją Osiedla: Płock, ul. Gierzyńskiego 17 tel.: (24) 263-67-78. Bliższe informacje: tel. (24) 263-60-70 wew. 32. Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie MSM, pok. nr 17.

MSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

%d bloggers like this: