Informujemy, że z dniem 1 listopada 2019 r. Bank Pekao S.A. wycofał z oferty usługę „zlecenia stałe o zmiennej kwocie i/lub terminie”.
W związku z powyższym Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zamknęła z dniem 31 października 2019 r., zlecenia stałe mieszkańców, którzy posiadali uruchomioną w. w. usługę. Od dnia 1 listopada 2019 r. wszelkie należności względem Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej należy regulować samodzielnie.
Bank Pekao S.A. poinformował wszystkich posiadających stałe zlecenie o wycofaniu usługi „zlecenia stałe o zmiennej kwocie i/lub terminie” z oferty Banku.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Bankiem Pekao S.A. pod numerem telefonu +48 (22) 591 23 23 (serwis czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu, opłaty wg cenników operatorów) lub z Mazowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową tel. 24 263 60 70 wew. 77.

Powyższa informacja dotyczy tylko klientów Banku Pekao S.A.

Chcesz czuć się bezpiecznie we własnym domu?

Ubezpiecz mieszkanie z niską miesięczną składką płatną wraz z opłatami eksploatacyjnymi!

Profesjonalne zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Wpieranie i działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego

Planowanie i inwestycje

Dbanie o wspólny majątek

Władze spółdzielni

Lech Chodkowski

Prezes Zarządu

Janusz Pawłowski

Z-ca Prezesa Zarządu

Jolanta Bielińska

Z-ca Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza

Polańczyk Kazimierz – Przewodniczący
Lewandowski Jan – Z-ca Przewodniczącego
Strzeszewski Adam – Sekretarz

Komisja Rewizyjna
Podwójci – Wiechecka Elżbieta – Przewodnicząca
Pesta Jan
Sadowski Henryk
Zabielska Agnieszka

Komisja Społeczno – Samorządowa
Dębski Dariusz – Przewodniczący
Dylewska Mieczysława
Łakomska Elżbieta

Komisja GZM
Peas Jacek – Przewodniczący
Lewandowski Bohdan
Nadrowski Andrzej
Żeberkiewicz Mirosława

Kontakt

Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

09-407 Płock ul. Gierzyńskiego 17

Telefon

24 263 60 70 – centrala
24 263 68 74 – sekretariat
24 266 88 42 lub 24 266 88 43 – administracja osiedla Podolszyce

Telefon alarmowy (po godzinie 15.00, dni wolne i święta)

24 263 67 78

Fax

24  263 66 92

Biuro Obsługi Mieszkańców

09-407 Płock, ul. Gierzyńskiego 17
tel. 24 263 60 70 wew. 77
e-mail:bom@msmplock.pl

Godziny pracy biura obsługi:
poniedziałek 7:00 – 15:30
wtorek 7:00 – 15:30
środa 7:00 – 17:00
czwartek 7:00 – 15:30
piątek 7:00 – 15:00

Inspektor Ochrony Danych

tel. 24 263 60 70
email: iod@msmplock.pl

Nr rachunków bankowych

PeKaO S.A. – 96 1240 1721 1111 0000 0725 8222 (kod SWIFT: PKOPPLPW)
PKO Bank Polski S.A. – 43 1020 3974 0000 5702 0080 7776 (kod SWIFT: BPKOPLPW)
SGB Bank Spółdzielczy w Gąbinie Filia w Płock – 57 9013 0003 0390 0912 2000 0010
Vistula Bank – 05 9011 0005 0970 1052 2000 0010

Siedziba

Administracja os. Podolszyce