Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z/s w Płocku, ul. Gierzyńskiego 17 ogłasza przetarg licytowany na nabywcę odrębnej własności lokalu mieszkalnego (z odzysku), położonego w Płocku przy ul. Kilińskiego 41 m. 13.
Lokal posiada powierzchnię użytkową 45,90 m2, położony jest na IV piętrze (poddasze użytkowe), składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc. i przedpokoju (brak pomieszczenia przynależnego – piwnicy).
Budynek usytuowany jest na działce nr 1397/1, będącej w użytkowaniu wieczystym MSM. Numer księgi wieczystej budynku: PL1P/00113843/1.

Cena wywoławcza m2 pow. użyt. wynosi: 3.597,00 zł. Wadium wynosi 16.510 zł
Pierwsze i następne postąpienie ceny wynosi 50 zł/m2 p. u.

Przetarg ustny odbędzie się 17 listopada 2017 r. (piątek), o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni, ul. Gierzyńskiego 17, piętro I, pokój nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 16.510 zł w kasie spółdzielni lub na konto spółdzielni: PKO BP 43 1020 3974 0000 5702 0080 7776. Przelew musi być uznany na rachunku spółdzielni dzień przed rozpoczęciem przetargu. Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej w dniu przetargu. Wygrywający przetarg obowiązany jest w ciągu 7 dni wpłacić wkład budowlany (wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia). Nie dokonanie wpłaty skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz MSM. Przegrywający przetarg otrzyma zwrot wpłaconego wadium.
Ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia prawa własności przedmiotowego lokalu na rzecz nabywcy nastąpi w formie aktu notarialnego.
Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty postępowania wieczysto-księgowego obciążają nabywcę na rzecz którego spółdzielnia dokona przeniesienia własności lokalu.

W celu obejrzenia mieszkania prosimy kontaktować się z Administracją Osiedla ul. Gierzyńskiego 17 tel.: (24) 263-67-78; 263-60-70 wew. 22 Bliższe informacje: telefon (24) 263-60-70 wew. 30. Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie MSM pok. nr 17.

MSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

%d bloggers like this: