Administracja osiedli Międzytorze i Skarpa informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. wykonywane będą roboty związane z wymianą poziomu instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej, zimnej wody i cyrkulacji w piwnicach w związku z powyższym będą występować przerwy w dostawie ciepłej wody.

Prosimy o współpracę z Wykonawcą w celu udostępnienia pomieszczeń piwnicznych, w których znajduje się instalacja wodociągowa.

W/w roboty wykonywane będą przez firmę ZiS tel. kontaktowy 607 046 414.

Za uciążliwości PRZEPRASZAMY

%d bloggers like this: