Lachmana 22 kl. I, II, III

Administracja osiedli Międzytorze i Skarpa informuje, że od dnia 15 czerwca 2021 roku rozpoczną się prace związane z wymianą pionów instalacji wodociągowej ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji w lokalach mieszkalnych.
W związku z powyższym prosimy o udostępnienie mieszkań wraz z przygotowaniem dostępu do pionów wodociągowych (zdemontowanie ekranów, zabudowy, szafek, itp. w łazience) w celu szybkiego i sprawnego przeprowadzenia wymiany instalacji wodociągowej. O dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.
W/w roboty wykonywane są przez Firmę ZiS, tel. kontaktowy do Wykonawcy: 601 326 917 lub 607 046 414.

%d bloggers like this: