Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa pragnie poinformować, iż w dniu 17 listopada 2015 roku została przekazana do biura spółdzielni decyzja nr DRE-4210-13(8)/2015/554/XIII/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 listopada 2015 roku o zatwierdzeniu nowych taryf dla ciepła na wniosek PKN Orlen S.A.

Na podstawie w/w decyzji podwyższeniu uległy następujące rodzaje opłat:

  • cena za zamówioną moc za rok – 14,46%
  • cena ciepła – 3,41%
  • cena nośnika ciepła – 7,13%

Jednocześnie informujemy, iż mimo znacznego wzrostu cen za ciepło, Zarząd Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjął decyzję o pozostawieniu opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie na dotychczasowym poziomie.

%d bloggers like this: