Zmiana opłat za wodę od dnia 1 lipca 2016

Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2016 roku „Wodociągi Płockie” sp. z o.o. zmieniają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Nowa opłata za wodę wynosić będzie 11,10 zł (w tym 8% VAT).

Odbiór robót termomodernizacyjnych – ul. Gintera 6 i 8

Z uwagi na odbiór robót związanych z termomodernizacją budynków przy ulicy Gintera 6 i Gintera 8 administracja osiedli Międzytorze i Skarpa prosi lokatorów, którzy zauważyli na swoich balkonach usterki po wykonaniu robót termomodernizacyjnych o zgłaszanie powyższego...

Wymiana zaworów podpionowych – ul. Gintera 8

Administracja osiedli Międzytorze i Skarpa informuje, że od dnia 28 czerwca 2016 roku na budynku przy ulicy Gintera 8 rozpoczną się prace związane z wymianą zaworów podpionowych w piwnicach na instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z likwidacją...

Odbiór robót termomodernizacyjnych – ul. Lachmana 2

Z uwagi na odbiór robót związanych z termomodernizacją budynku przy ulicy Lachmana 2 administracja osiedli Międzytorze i Skarpa prosi lokatorów, którzy zauważyli na swoich balkonach usterki po wykonaniu robót termomodernizacyjnych o zgłaszanie powyższego faktu...

Remont połaci dachu – ul. Piaska 8

  Administracja osiedli Międzytorze i Skarpa informuje, że od dnia 27 czerwca 2016 roku na budynku przy ulicy Piaska 8 rozpoczną się roboty związane z remontem połaci dachu budynku. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i współpracę z...