Harmonogram wymiany podzielników w zasobach Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2016 r. w Płocku
21.07.2016 czwartek x Wyszogrodzka 161 I kl. 1 — 33
x Sikorskiego 2 I kl. 1 — 10
x Sikorskiego 2 II kl. 11 — 20
x Sikorskiego 2 III kl. 21 — 30
x Szar. Szer. 6 I kl. 1 — 6
x Szar. Szer. 6 II kl. 7 — 14
x Szar. Szer. 6 III kl. 15 — 24
22.07.2016 piątek x Wyszogrodzka 161 II kl. 34 — 66
x Sikorskiego 2 IV kl. 31 — 40
x Sikorskiego 2 V kl. 41 — 50
x Sikorskiego 2 VI kl. 51 — 60
25.07.2016 poniedziałek x Wyszogrodzka 161 III kl. 67 — 99
x Sikorskiego 2 VII kl. 61 — 70
x Sikorskiego 2 VIII kl. 71 — 80
x Sikorskiego 4 I kl. 1 — 10
x Sikorskiego 4 II kl. 11 — 20
x Grota Roweckiego 2 I kl. 1 — 10
x Grota Roweckiego 2 II kl. 11 — 20
x Grota Roweckiego 2 III kl. 21 — 30
x Szar. Szer. 1 I kl. 1 — 6
x Szar. Szer. 1 II kl. 7 — 14
x Szar. Szer. 3 I kl. 1 — 10
x Szar. Szer. 3 II kl. 11 — 25
x Powst. Styczniowych 15 I kl. 1 — 10
x Powst. Styczniowych 15 II kl. 11 — 20
x Powst. Styczniowych 15 III kl. 21 — 30
x Piłsudskiego 52 I kl. 1 — 20
26.07.2016 wtorek x Wyszogrodzka 161 IV kl. 100 — 135
x Wyszogrodzka 161 lokale
x Sikorskiego 4 III kl. 21 — 30
x Sikorskiego 4 IV kl. 31 — 40
x Sikorskiego 4 V kl. 41 — 55
x Grota Roweckiego 2 IV kl. 31 — 40
x Grota Roweckiego 2 V kl. 41 — 50
x Grota Roweckiego 2 VI kl. 51 — 60
x Szar. Szer. 3 III kl. 26 — 35
x Szar. Szer. 5 I kl. 1 — 10
x Szar. Szer. 5 II kl. 11 — 20
x Szar. Szer. 7 I kl. 1 — 10
x Powst. Styczniowych 17 III kl. 21 — 30
x Powst. Styczniowych 17 IV kl. 31 — 40
x Powst. Styczniowych 17 V kl. 41 — 50
x Piłsudskiego 50 I kl. 1 — 20
27.07.2016 środa x Sikorskiego 8 I kl. 1 — 15
x Sikorskiego 8 II kl. 16 — 25
x Sikorskiego 8 III kl. 26 — 35
x Sikorskiego 4 VI kl. 56 — 70
x Sikorskiego 6 I kl. 1 — 15
x Sikorskiego 6 II kl. 16 — 25
x Grota Roweckiego 2 VII kl. 61 — 70
x Grota Roweckiego 2 VIII kl. 71 — 80
x Grota Roweckiego 2 IX kl. 81 — 90
x Powst. Styczniowych 17 I kl. 1 — 10
x Powst. Styczniowych 19 I kl. 1 — 22, 102 , 103 , 104
x Piłsudskiego 48 I kl. 1 — 20
28.07.2016 czwartek x Sikorskiego 8 IV kl. 36 — 50
x Sikorskiego 8 V kl. 51 — 65
x Sikorskiego 8 VI kl. 66 — 80
x Sikorskiego 6 III kl. 26 — 35
x Sikorskiego 6 IV kl. 36 — 50
x Sikorskiego 6 V kl. 51 — 65
x Sucharskiego 9 I kl. 1 — 10
x Sucharskiego 9 II kl. 11 — 20
x Sucharskiego 9 III kl. 21 — 30
x Szar. Szer. 8 I kl. 1 — 10
x Szar. Szer. 8 II kl. 11 — 20
x Szar. Szer. 8 III kl. 21 — 30
x Szar. Szer. 10 I kl. 1 — 10
x Szar. Szer. 12 I kl. 1 — 10
x Powst. Styczniowych 17 II kl. 11 — 20
x Powst. Styczniowych 19 II kl. 23 — 44, 101 , 106
x Piłsudskiego 46 I kl. 1 — 8
x Piłsudskiego 46 II kl. 9 — 16
x Piłsudskiego 46 III kl. 17 — 24
x Piłsudskiego 46 IV kl. 25 — 32
29.07.2016 piątek x Sikorskiego 8 VII kl. 81 — 90
x Sikorskiego 8 VIII kl. 91 — 105
x Sikorskiego 8 IX kl. 106 — 120
x Armii Krajowej 1 I kl. 1 — 15
x Armii Krajowej 1 II kl. 16 — 30
x Armii Krajowej 1 III kl. 31 — 45
x Armii Krajowej 1 IV kl. 46 — 60
x Sucharskiego 9 IV kl. 31 — 40
x Sucharskiego 9 V kl. 41 — 50
x Sucharskiego 9 VI kl. 51 — 60
x Piłsudskiego 42 I kl. 1 — 22, 46
01.08.2016 poniedziałek x Sikorskiego 8 X kl. 121 — 135
x Sikorskiego 8 XI kl. 136 — 145
x Sikorskiego 8 XII kl. 146 — 160
x Sucharskiego 1 I kl. 1 — 8
x Sucharskiego 1 II kl. 9 — 18
x Sucharskiego 1 III kl. 19 — 24
x Szar. Szer. 9 I kl. 1 — 18 , 19 , 101 , 102
x Szar. Szer. 11 I kl. 1 — 25 , 106
x Dobrowolskiego 15 I kl. 1 — 10
x Dobrowolskiego 15 II kl. 11 — 20
02.08.2016 wtorek x Armii Krajowej 3 I kl. 1 — 12
x Armii Krajowej 3 II kl. 13 — 24
x Armii Krajowej 3 III kl. 25 — 36
x Baczyńskiego 4 I kl. 1 — 10
x Baczyńskiego 4 II kl. 11 — 20
x Baczyńskiego 4 III kl. 21 — 24
x Szar. Szer. 13 I kl. 1 — 21 , 22 , 111 , 114
x Szar. Szer. 14 I kl. 1 — 8
x Szar. Szer. 15 I kl. 1 — 8, 101
x Dobrowolskiego 13 I kl. 1 — 10
x Dobrowolskiego 13 II kl. 11 — 20
x Dobrowolskiego 13 III kl. 21 — 30
x Piłsudskiego 42 II kl. 23 — 44, 45 , 47
03.08.2016 środa x Armii Krajowej 3 IV kl. 37 — 51
x Armii Krajowej 3 V kl. 52 — 63
x Armii Krajowej 5 I kl. 1 — 11
x Baczyńskiego 4 IV kl. 25 — 34
x Baczyńskiego 4 V kl. 35 — 44
x Baczyńskiego 4 VI kl. 45 — 48 , lokale
x Piłsudskiego 38 I kl. 1 — 22, 46 , 47
x Gintera 10 I kl. 1 — 10
x Gintera 10 II kl. 11 — 20
x Gintera 10 III kl. 21 — 30
04.08.2026 czwartek x Armii Krajowej 5 II kl. 12 — 27
x Armii Krajowej 5 III kl. 28 — 43
x Armii Krajowej 5 IV kl. 44 — 59
x Baczyńskiego 2 I kl. 1 — 8
x Baczyńskiego 2 II kl. 9 — 18
x Baczyńskiego 2 III kl. 19 — 28
x Szar. Szer. 19 I kl. 1 — 15
x Szar. Szer. 19 II kl. 16 — 30
x Szar. Szer. 19 III kl. 31 — 40 , 101
x Piłsudskiego 38 II kl. 23 — 44, 45
x Gintera 8 I kl. 1 — 10
x Gintera 8 II kl. 11 — 20
x Gintera 8 III kl. 21 — 30
05.08.2016 piątek x Armii Krajowej 5 V kl. 60 — 70
x Kutrzeby 3 I kl. 1 — 12
x Kutrzeby 3 II kl. 13 — 24
x Baczyńskiego 2 IV kl. 29 — 38
x Baczyńskiego 2 V kl. 39 — 48
x Baczyńskiego 2 VI kl. 49 — 56 , 108
x Piłsudskiego 40 I kl. 1 — 10
x Piłsudskiego 40 II kl. 11 — 20
x Piłsudskiego 40 III kl. 21 — 30
x Gintera 6 I kl. 1 — 10
x Gintera 6 II kl. 11 — 20
x Dobrowolskiego 6 I kl. 1 — 10
08.08.2016 poniedziałek x Sucharskiego 9 VII kl. 61 — 70
x Sucharskiego 9 VIII kl. 71 — 80
x Sucharskiego 9 IX kl. 81 — 90
x Szar. Szer. 17 I kl. 1 — 10 , 101
x Szar. Szer. 21 I kl. 1 — 15
x Szar. Szer. 21 II kl. 16 — 30
x Szar. Szer. 28 I kl. 1 — 8
x Szar. Szer. 30 I kl. 1 — 10
x Szar. Szer. 30 II kl. 11 — 20
x Szar. Szer. 30 III kl. 21 — 30
x Hubalczyków 3 I kl. 1 — 10
x Hubalczyków 3 II kl. 11 — 20
x Hubalczyków 3 III kl. 21 — 30
x Piłsudskiego 40 IV kl. 31 — 40 , 39 a
x Piłsudskiego 40 V kl. 41 — 50
x Gintera 3 I kl. 1 — 10
x Gintera 3 II kl. 11 — 20
x Gintera 3 III kl. 21 — 30
09.08.2016 wtorek x Sucharskiego 6 I kl. 1 — 10
x Sucharskiego 6 II kl. 11 — 20
x Sucharskiego 6 III kl. 21 — 30
x Walecznych 6 I kl. 1 — 26
x Szar. Szer. 33 I kl. 1 — 10 , 101
x Szar. Szer. 22 I kl. 1 — 26
x Łączniczek 8 I kl. 1 — 10
x Łączniczek 8 II kl. 11 — 20
x Hubalczyków 12 I kl. 1 — 10
x Hubalczyków 14 I kl. 1 — 10
x Hubalczyków 16 I kl. 1 — 6 , 15
x Piłsudskiego 36 I kl. 1 — 10
x Piłsudskiego 36 II kl. 11 — 20
x Piłsudskiego 36 III kl. 21 — 30
x Gintera 4 I kl. 1 — 10
x Gintera 4 II kl. 11 — 20
x Gintera 4 III kl. 21 — 30
10.08.2016 środa x Sucharskiego 6 IV kl. 31 — 40
x Sucharskiego 6 V kl. 41 — 44
x Sucharskiego 6 VI kl. 45 — 48
x Sucharskiego 6 VII kl. 49 — 58
x Szar. Szer. 33 II kl. 11 – 25 , 102
x Szar. Szer. 33 III kl. 26 — 40 , 103
x Szar. Szer. 33 IV kl. 41 — 50
x Hubalczyków 16 II kl. 7 — 14
x Walecznych 13 I kl. 1 — 10
x Walecznych 19 I kl. 1 — 10
x Piłsudskiego 36 IV kl. 31 — 40 , 39 a
x Piłsudskiego 36 V kl. 41 — 50
x Gintera 5 I kl. 1 — 10
x Gintera 5 II kl. 11 — 20
x Gintera 5 III kl. 21 — 30
11.08.2016 czwartek x Sucharskiego 6 VIII kl. 59 — 68
x Sucharskiego 6 IX kl. 69 — 72 , lokale
x Sucharskiego 2 I kl. 1 — 10
x Walecznych 4 I kl. 1 — 10
x Walecznych 4 II kl. 11 — 25
x Walecznych 4 III kl. 26 — 40
x Walecznych 19 II kl. 11 — 20
x Walecznych 21 I kl. 1 — 8
x Walecznych 15 I kl. 1 — 10 , 101
x Szar. Szer. 24 I kl. 1 — 29 , 100 , 125
x Łączniczek 6 I kl. 1 — 8
x Dobrowolskiego 3 I kl. 1 — 20
x Dobrowolskiego 6 II kl. 11 — 20
x Lachmana 14 I kl. 1 — 10
x Lachmana 14 II kl. 11 — 20
x Lachmana 14 III kl. 21 — 30
12.08.2016 piątek x Sucharskiego 2 II kl. 11 — 20
x Sucharskiego 2 III kl. 21 — 30
x Sucharskiego 2 IV kl. 31 — 34
x Szar. Szer. 39 I kl. 1 — 10
x Szar. Szer. 39 II kl. 11 — 20
x Szar. Szer. 39 III kl. 21 — 30
x Walecznych 17 I kl. 1 — 10
x Walecznych 17 II kl. 11 — 20
x Walecznych 17 III kl. 21 — 30
x Dobrowolskiego 3 II kl. 21 — 36 , 37 , 38 , 39
x Dobrowolskiego 6 III kl. 21 — 30
x Lachmana 24 I kl. 1 — 10
x Lachmana 24 II kl. 11 — 20
x Lachmana 24 III kl. 21 — 30
16.08.2016 wtorek x Walecznych 8 I kl. 1 — 26 , 101
x Walecznych 16 I kl. 1 — 15
x Szar. Szer. 37 I kl. 1 — 10
x Szar. Szer. 37 II kl. 11 — 20 , 101
x Szar. Szer. 26 I kl. 1 — 28 , 101
x Łączniczek 12 I kl. 1 — 8
x Walecznych 12 I kl. 1 — 10
x Walecznych 14 I kl. 1 — 8 , 101
x Walecznych 9 I kl. 1 — 12 , 101
x Szar. Szer. 44 I kl. 1 — 21 , 211
x Dobrowolskiego 5 I kl. 1 — 22 , 45 , 47
x Dobrowolskiego 6 IV kl. 31 — 40
x Gierzyńskiego 21 I kl. 1 — 8
x Gierzyńskiego 21 II kl. 9 — 16
x Gierzyńskiego 21 III kl. 17 — 24
17.08.2016 środa x Walecznych 10 I kl. 1 — 22
x Walecznych 18 I kl. 1 — 12 , 101
x Walecznych 11 I kl. 1 — 10
x Walecznych 11 II kl. 11 — 20
x Szar. Szer. 44 II kl. 22 – 43
x Gierzyńskiego 25 I kl. 1 — 8
x Gierzyńskiego 25 II kl. 9 — 16
x Gierzyńskiego 25 III kl. 17 — 24
x Jesienna 11 I kl. 1 — 22, 46 , 47
x Jesienna 9 I kl. 1 — 10
x Jesienna 9 II kl. 11 — 20
x Dobrowolskiego 5 II kl. 23 — 44 , 46
x Gintera 2 I kl. 1 — 10
x Na Skarpie 18 I kl. 1 — 100
18.08.2016 czwartek x Słowackiego 10 I kl. 1 — 60
x Słowackiego 10 I kl. 61 — 100
x Walecznych 11 III kl. 21 — 30
x Szar. Szer. 40 I kl. 1 — 6
x Szar. Szer. 40 II kl. 7 — 14
x Szar. Szer. 42 I kl. 1 — 11
x Dobrowolskiego 7 I kl. 1 — 22 , 45 , 47
x Gintera 2 II kl. 11 — 20
x Jesienna 11 II kl. 23 — 44, 45 , 48
x Jesienna 9 III kl. 21 — 30
x Piaska 8 I kl. 1 — 10
x Piaska 8 II kl. 11 — 20
x Piaska 8 III kl. 21 — 30
x Łączniczek 10 I kl. 1 — 10
x Łączniczek 10 II kl. 11 — 20
x Łączniczek 10 III kl. 21 — 30
19.08.2016 piątek x Na Skarpie 16 1 — 100
x Hubalczyków 2 I kl. 1 — 9
x Hubalczyków 4 I kl. 1 — 10
x Hubalczyków 4 II kl. 11 — 20
x Dobrowolskiego 7 II kl. 23 — 44 , 46
x Gintera 2 III kl. 21 — 30
x Jesienna 12 I kl. 1 — 10
x Jesienna 12 II kl. 11 — 20
x Jesienna 12 III kl. 21 — 30
x Jesienna 10 I kl. 1 — 10
x Chopina 16 V kl. 51 — 60
x Chopina 16 VI kl. 61 — 75
x Kilińskiego 41
22.08.2016 poniedziałek x Sucharskiego 2 V kl. 35 — 42
x Sucharskiego 2 VI kl. 43 — 52 , lok
x Baczyńskiego 3 I kl. 1 — 9
x Hubalczyków 4 III kl. 21 — 30
x Hubalczyków 6 I kl. 1 — 12 , 101
x Jesienna 10 II kl. 11 — 15
x Jesienna 10 III kl. 16 — 25
x Jesienna 8 I kl. 1 — 10
x Jesienna 8 II kl. 11 — 20
x Chopina 16 I kl. 1 — 10
x Chopina 16 II kl. 11 — 25
x Chopina 16 VII kl. 76 — 85
x Chopina 16 VIII kl. 86 — 100
x Norwida 5 I kl. 1 — 20
23.08.2016 wtorek x Baczyńskiego 3 II kl. 10 — 19
x Baczyńskiego 3 III kl. 20 — 23
x Baczyńskiego 3 IV kl. 24 — 33
x Baczyńskiego 3 V kl. 34 — 43
x Piłsudskiego 31 I kl.
x Jesienna 8 III kl. 21 — 30
x Jesienna 8 IV kl. 31 — 40
x Jesienna 8 V kl. 41 — 50
x Chopina 16 III kl. 26 — 35
x Chopina 16 IV kl. 36 — 50
x Norwida 7 I kl. 1 — 20
24.08.2016 środa x Baczyńskiego 3 VI kl. 44 — 47
x Baczyńskiego 3 VII kl. 48 — 57
x Baczyńskiego 3 VIII kl. 58 — 67
x Piaska 4 – I węzeł I kl. 1 — 18 , 101 , 125
x Gierzyńskiego 23 V kl. 41 — 50
x Gałczyńskiego 24 I kl. 1 — 20
25.08.2016 czwartek x Baczyńskiego 3 IX kl. 68 — 77
x Baczyńskiego 3 X kl. 78 — 87 , lokale
x Piaska 4 – I węzeł II kl. 19 — 36, 106 , 112
x Gierzyńskiego 23 IV kl. 31 — 40
26.08.2016 piątek x Hubalczyków 11
x Gierzyńskiego 23 I kl. 1 — 10
x Gierzyńskiego 23 II kl. 11 — 20
x Gierzyńskiego 23 III kl. 21 — 30

 

%d bloggers like this: