Administracja osiedli Międzytorze i Skarpa informuje, że od dnia 17 lutego 2016 roku rozpoczęte zostaną prace związane z wymianą pionów instalacji wodociągowej ciepłej i zimnej wody oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w mieszkaniach o numerach 1-5, 21-25, 41-45, 61-65, 81-85 w budynku przy ulicy Słowackiego 10.
W związku z powyższym prosimy o udostępnienie mieszkań w umówionym z wykonawcą terminie wraz z przygotowaniem dostępu do pionów wodociągowych oraz kanalizacyjnych w celu szybkiego i sprawnego przeprowadzenia prac.
W/w roboty wykonywane będą przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WILIS”, tel. kontaktowy: 694 352 191.
Tel. kontaktowy do administracji osiedli Międzytorze i Skarpa (24)263 67 78.

%d bloggers like this: