Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z/s w Płocku, ul. Gierzyńskiego 17 ogłasza przetarg licytowany na nabywcę odrębnej własności lokalu mieszkalnego (z odzysku) nr 12 przy ul. Szarych Szeregów 6 w Płocku.

Lokal położony jest na II piętrze w budynku 5-cio kondygnacyjnym, posiada pow. użytkową 60,40 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,5 m 2. Budynek usytuowany jest na działce nr 293/220, będącej własnością MSM. Numer księgi wieczystej budynku: PL1P/00102524/9.

Cena wywoławcza m2 pow. użytkowej wynosi: 2.839,00 zł. Wadium wynosi 17.148,00 zł

Pierwsze i następne postąpienie ceny wynosi 50 zł/m2 p. u.

Przetarg ustny odbędzie się 25 października 2018 r. (czwartek), o godz. 10:00  w siedzibie Spółdzielni, ul. Gierzyńskiego 17, piętro I, pokój nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wys.: 17.148,00 zł     w kasie spółdzielni lub na konto spółdzielni: PKO BP 43 1020 3974 0000 5702 0080 7776. Przelew musi być uznany na rachunku spółdzielni dzień przed rozpoczęciem przetargu. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej w dniu przetargu. Wygrywający  przetarg zobowiązany jest do wniesienia wkładu budowlanego w terminie 7 dni. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia mieszkania. Nie dokonanie wpłaty w powyższym terminie skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz MSM. Przegrywający przetarg otrzyma zwrot wpłaconego wadium.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia prawa własności lokalu na rzecz nabywcy nastąpi w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty postępowania wieczysto księgowego obciążają nabywcę, na rzecz którego spółdzielnia dokona przeniesienia własności lokalu.

W celu obejrzenia mieszkania prosimy kontaktować się z Administracją Osiedla ul. Baczyńskiego 3 tel.: (24) 266-88-42 (43);  Bliższe informacje: telefon (24) 263-60-70 wew. 30. Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie MSM, pok. nr 17.

MSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Zarząd MSM

%d bloggers like this: