Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z/s w Płocku, ul. Gierzyńskiego 17 ogłasza przetarg licytowany na nabywcę odrębnej własności lokalu mieszkalnego (z odzysku), położonego w Płocku przy ul. Szarych Szeregów 6 m 12.  Lokal posiada powierzchnię użytkową 60.40 m2, położony jest na II piętrze, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,50 m2. Budynek usytuowany jest na działce nr 293/220, będącej własnością MSM. Numer księgi wieczystej budynku: PL1P/00102524/9.

Cena wywoławcza m2 pow. użyt. wynosi: 3.154,00 zł. Wadium wynosi 19.0500 zł
Pierwsze i następne postąpienie ceny wynosi 50 zł/m2 p. u.

 Przetarg ustny odbędzie się 20 września 2018 (czwartek), o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni, ul. Gierzyńskiego 17, piętro I, pokój nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 19.050 zł w kasie spółdzielni lub na konto spółdzielni: PKO BP 43 1020 3974 0000 5702 0080 7776. Przelew musi być uznany na rachunku spółdzielni dzień przed rozpoczęciem przetargu. Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej w dniu przetargu. Wygrywający przetarg obowiązany jest w ciągu 7 dni wpłacić wkład budowlany (wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia). Nie dokonanie wpłaty skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz MSM. Przegrywający przetarg otrzyma zwrot wpłaconego wadium.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia prawa własności przedmiotowego lokalu na rzecz nabywcy nastąpi w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty postępowania wieczysto księgowego obciążają nabywcę na rzecz którego spółdzielnia dokona przeniesienia własności lokalu.

W celu obejrzenia mieszkania prosimy kontaktować się z Administracją Osiedla Płock ul. Baczyńskiego 3 tel.: (24) 266-88-42; 266-88-43.  Bliższe informacje: telefon (24) 263-60-70 wew. 30. Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie MSM pok. nr 17

MSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Zarząd MSM

%d bloggers like this: